ساخت قالب

قالبسـازی صنعتـی در شرکت آذین قـالب

طراحی قالب های صنعتی با استفاده از دانش روز دنیا زیر نظر متخصصان شرکت آذین قالب با نرم افزار تخصصی کتیا Catia  به صورت رایگان انجام می شود و در کمتر از 7 روز به شما تحویل داده می شود.

پس از طراحی قالب صنعتی و انجام مشاوره تخصصی در خصوص انتخاب مواد اولیه و آلیاژهای مورد نیاز برای هر قالب سازی صنعتی بر حسب پارامترهای تاثیر گذار در کیفیت هر کدام از انواع قالب ها فرآیند قالب سازی شروع می شود.

قالب های صنعتی تولید شده در شرکت آذین قالب جام باتوجه به اهمیت قالب های مورد نیاز در بازار و وجود دانش و مهارت در این شرکت در دسته های زیر انجام می شود.